Stabiliteit

Hoe een schip zich gedraagt in zeegang of onder zeil is van het grootste belang voor de veiligheid en het comfort. Voor elk scheepstype geldt een eigen standaard van stabiliteitscriteria.

Die standaard volgt aan de ene kant uit de praktijk van gebruikers en is aan de andere zijde vastgelegd in (inter)nationale wetgeving en voor- schriften. Denk hierbij aan de CE keur en regels van classificatiebureaus zoals GL, BV of Lloyd's.

Op basis van het algemeen plan, gewichtsberekeningen en rompvorm wordt de stabiliteit berekend met behulp van gespecialiseerde software. De intacte stabiliteit en - indien vereist - lekstabiliteit worden door ons berekend en getoetst aan de wettelijke en gebruikscriteria. Indien vereist of gewenst voeren wij ook hellingproeven uit.

Havik
Goodwin 44
Sunshine
Instructietekening over uitlezen van GZ Curve voor Skutjes
Resultaat stabiliteitsberekening: GZ curve van een zeegaand zeilschip.

Gaastmeer

Bedrijfsprofiel

 

Contact


T +31 (0) 515 46 99 99
info@gaastmeerdesign.nl